szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

 • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

 • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Vendéglátó egység létesítése

 

1000 m2-es vendéglátó egység létesítéséhez milyen környezetvédelmi engedélyek szükségesek és a beüzemelést követően milyen környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell számolnia az étteremnek?

 

 • építési engedély
 • használatbavételi engedély (az építés során keletkezett építési hulladékokkal szigorúan el kell számolni az eljárásban, csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcég szállíthatja el ill. kezelheti)
 • a 210/2009.(IX.29.) Korm rendelet szerinti un. működési engedély
 • 44/2001.(XII.23.) EüM rendelet szerint a felhasználni kívánt veszélyes anyagokkal és keverékekkel (pl. mosogató és fertőtlenítő szerek) végzett tevékenységet be kell jelenteni a közegészségügyi hatósághoz elektronikusan
 • bizonyos esetben a csapadékvíz elvezetésnek un. vízjogi létesítési ill. üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie a 72/1996.(V.22.) Korm rendelet szerint (pl. beépített olajfogó esetében). Amennyiben a csapadékvíz elvezető rendszerhez szikkasztó medence lesz tervezve a 219/2004.(VII.21.) Korm rendelet alapján a szikkasztó árok un. állapotvizsgálatát el kell végeztetni akkreditált laborral (legalább 2-4 mérőponton feltáró fúrást kell végezni). (Előfordulhat, hogy ezen felül a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérheti a Rendelet 13.§(5) szerinti un. elővizsgálati dokumentáció benyújtását is, amelyet kizárólag csak az adott részszakterületen engedéllyel rendelkező környezetvédelmi szakértő készíthet el.)
 • a létesítmény szennyvíz elvezetését vízgazdálkodási mérnök tervezőnek meg kell terveznie, a mosogatók összegyűjtött szennyvize egy CE tanúsítvánnyal vagy ÉME engedéllyel rendelkező konyhai zsírfogón kell, hogy áthaladjon, mielőtt eléri a szennyvíz a telephelyi utolsó csatornaaknát és közvetett bevezetéssel bekerül a városi szennyvízcsatornába. A tervdokumentáció és a 220/2004 Korm. rendelet 25.§ alapján un. szennyvíz kibocsátási engedélyt kell kérniük a vízügyi hatóságtól pH, ‘10 ülepedő anyag, SZOE, KOIk, összes foszfor, összes klór és fajlagos vezetőképesség vonatkozásában. A kérelemhez csatolni kell a működési engedély másolatát, a közcsatorna üzemeltető un. szennyvíz befogadó nyilatkozatát és befogadó nyilatkozatot a zsíriszap szippantásához (kizárólag csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcég adhatja ki a befogadó nyilatkozatot a zsíriszap átvételére).
 • amennyiben a kazánok névleges bemenő hőteljesítménye eléri vagy meghaladja a 140 kW teljesítményt, akkor a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet alapján a kazánkéményre un. pontforrás működési engedélyt kell kérni (kivéve, ha közintézményi étkezde építését tervezik, mivel ott 500 kW a limit)
 • ha a létesítményben lesz szórakoztató tevékenység is (pl. erősítővel működő zene) akkor a zajforrások hatásterületét meg kell határozni környezeti zajemisszió méréssel, amennyiben a zajforrások hatásterülete érint zajtól védendő épületet pl. lakóházat, akkor un. zajkibocsátási határértéket kell kérni az önkormányzati zaj- és rezgésvédelmi hatóságtól.
 • 5 t/CO2 egyenértéket meghaladó klímagáz töltettel rendelkező hűtőket, klímákat fel kell regisztrálni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adatbázisába és évente egy alkalommal un. szivárgásvizsgálatnak kell alávetni a hűtőköröket
 • melléktermék tájékoztatást be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz az élelmiszermaradék keletkezéséről a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV törvény 64. § szerint (majd minden évben a tárgyévet követő év március 01-ig melléktermék bevallást kell benyújtani a NÉBIH elektronikus felületén keresztül a keletkezett és szakcégnek átadott élelmiszermaradékról).
 • ételzsír, olaj ill. szennyezett göngyölegek (tisztítószeres kannák, stb.) vonatkozásában ki kell építeni a hulladék nyilvántartást, (amennyiben a keletkező veszélyes hulladék mennyiség eléri a 200 kg és/vagy a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2000 kg-t, akkor az éves hulladékbevallást is be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 01-ig.
 • bejelentés köteles pontforrások esetében be kell nyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig az LM éves bevallást a környezetvédelmi hatóságnak, továbbá előzetesen a tárgynegyedéves levegőterhelési díjelőleg bevallásokat, ill. éves díj záró bevallást az adóhatóságnak.
 • bizonyos esetben érintett lehet a cég betéti díj ill. termékdíj vonatkozásában is (pl. külföldről beszerzett pizzás dobozok ill. magyar üzleti partner és az étterem között mozgatott újrahasználható csomagolószerek (pl. élelmiszeres műanyag ládák) használata esetében.)