szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

 • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

 • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Hulladékgazdálkodás

 

 • Hulladék Információs Rendszerbe (HIR) történő bejelentési dokumentáció összeállítása (E-HIR KÖT)
 • Hulladékok hulladékbesorolásának elvégzése, hulladéktípusonként
 • Melléktermék bejelentés elkészítése és megküldése a környezetvédelmi hatóságnak
 • Hulladék nyilvántartás kiépítése, igény szerint vezetése. A nyilvántartáshoz igény szerint számítógépes szoftver biztosítása, telepítése inicializálása, input adatok feltöltése. A hulladékadatok felviteléhez és a kezelőfelület betanulásához oktatások lebonyolítása.
 • Lerakók lerakási járulékának nyilvántartása, bevallása
 • Veszélyes hulladékok elszállításához számítógépes SZ- lap, Gy-lap rendszeradatbázis biztosítása. A kezelőfelület elsajátításához oktatást, továbbá előre elkészített, kísérőjegy sablonokat biztosítunk a telephelyen levő kapcsolattartóknak. (A rendszeradatbázis védett, csak a jelszót ismerő felhasználó léphet be a programba.)
 • Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők felügyeleti díjának meghatározása
 • Termelők, továbbá nem veszélyes hulladékot kezelő, gyűjtő, kereskedő vállalkozások éves adatszolgáltatási kötelezettségének elkészítése (E-HIR ÉV)
 • Veszélyes hulladékot kezelő, gyűjtő, kereskedő vállalkozások negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének (E-HIR NÉV) elkészítése és teljesítése a tárgynegyedévet követő hónap 8. munkanapjáig.
 • Lerakásra kerülő hulladékok un. alapjellemzésének és megfelelőségi vizsgálatának elkészítése.
 • Hulladék nyilvántartás, anyagforgalmi egyenleg, anyagmérleg elkészítése. (Minden gazdálkodó szervezetnek szükséges, amelynél hulladék keletkezik, függetlenül a foglalkoztatottak létszámától és a tárgyévben keletkezett hulladékok mennyiségétől!)
 • Veszélyes hulladékok, nem-veszélyes termelési hulladékok szállításának és kezelésének megoldása kedvező anyagi feltételek mellett.
 • Roncsautó kormányrendelet hatálya alá tartozó gyártók, hulladékkezelők éves adatszolgáltatási kötelezettségének összeállítás. (Kötelező minden importőrnek és bontónak!)
 • Csomagolási hulladék kormányrendelet hatálya alá tartozó gyártók vagy belföldi forgalomba hozók, továbbá újrhasználható csomagolószert használók éves bevallásának elkészítése
 • Elektromos és elektronikai berendezéseket gyártók vagy belföldi forgalomba hozók adatszolgáltatási kötelezettségeinek elkészítése.
 • Elem, akkumulátor gyártók vagy belföldi forgalomba hozók éves adatszolgáltatási kötelezettségének összeállítása.
 • Hulladékgazdálkodási szempontból gyártónak minősülő gazdálkodó szervezetek un. regisztrációs kérelmének összeállítása.
 • Veszélyes hulladék szállításához szükséges fuvarokmányok elkészítése (veszélyes áruosztályba sorolás (ADR), címkézés, bárcázás, SZ-lap, Gy-lap).
 • Nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők (pl. kereskedő, gyújtő) nyilvántartásba vételi kérelmének összeállítása.
 • Hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet végzők (pl. hasznosító, szállító) hulladék kezelési, szállítási engedélykérelmének összeállítása.
 • Munkahelyi gyűjtőhelyek kialakításához szaktanácsadás (hulladékkeletkezések helyeinek  ill. keletkező hulladékok fajtáinak felmérése alapján a gyűjtőhelyek kijelölése)
 • Üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának ill. havária tervének elkészítése, aktualizálása az új Létesítményrendelet szerint
 • Közszolgáltatók minősítési engedélykérelmének összeállítása (kötelező minden közszolgáltatónak 2015 december végéig benyújtania).
 • Közszolgáltatók felügyeleti díjának bevallása a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé

 

Kérje ajánlatunkat