szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

 • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

 • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Telepengedély

A telepengedélyezés jogi háttere

 

A telepengedélyezési eljárással kapcsolatos jogi követelményeket az 57/2013.(II.27.) Korm rendelet szabályozza.

 

A rendelet megkülönböztet bejelentés köteles és telepengedély köteles tevékenységeket.

 

Fontos kritérium, hogy a jogszabály nem vonatkozik a bolti működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységekre, a környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles továbbá egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó létesítményekre (pl. egy kavicsbányának nem kell telepengedélyt kérnie, még abban az esetben sem, ha a gumikerekes homlokrakodójának és dömpereinek az olajcseréjét a bányában végzi el, mivel a bányatelek környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik).

 

A rendelet melléklete a TEÁOR szerint sorolja fel a telepengedély köteles ill. bejelentés köteles tevékenységeket.

Bejelentési kötelezettség

Minden bejelentés köteles tevékenység bejelentést követően kezdhető meg, de a rendelet 2. számú mellékletében levő telepengedély köteles tevékenységek esetében sem kell lefolytatni az alábbi esetekben a telepengedélyezési eljárást (csak a nyilvántartásba vételit a bejelentés alapján):

 

 • amennyiben iparterületen fekszik a telephely a településrendezési tervben, továbbá
 • a telep ugyan nem ipartelepen fekszik, de a telephely építményei a kérelmezni kívánt
 • tevékenységnek megfelelően funkcionálnak és erre vonatkozóan 6 hónapnál nem régebbi
 • használatbavételi engedéllyel rendelkezik az építtető

 

Amennyiben a telepengedélyezési eljárást le kell folytatni az alábbiakat célszerű elkészíttetni az engedélykérelem benyújtása előtt és mellékelni a szakhatóságoknak az eljárásban:

 

 • KAR(A) alapbejelentést
 • FAVI ENG bejelentést szennyező anyag tárolása (elhelyezése) esetében
 • új ivóvíz hálózat kiépítése esetében akkreditált ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyvet
 • HIR(A) alapbejelentést 100 kg veszélyes hulladék keletkezése esetében
 • környezeti zajemisszió mérést, hatásterület lehatárolásával
 • katasztrófavédelmi szempontú üzemazonosítást
 • elszívó kürtők, szükségáramforrások és 140kW névleges bemenő hőteljesítményű
 • tüzelőberendezések esetében LAL(A) bejelentést és emisszió mérésről készült jegyzőkönyvet
 • veszélyes anyag ill. keverékkel végzett tevékenység elektronikus bejelentését
 • közszolgáltatói szerződés másolatát
 • veszélyes hulladék keletkezés esetében a kezelő befogadó nyilatkozatát
 • szennyvízre vonatkozó befogadó nyilatkozatot