szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Hírek

FAVI-ENG-R részletes adatlap használata az un. egyszerűsített bejelentéshez

2017-04-24

Az OKIR megszüntette a FAVI EGYSZ adatlapot és az egyszerűsített bejelentést a FAVI ENG-R részletes bejelentőlapon lehet megtenni. A borítólap fejlécén be kell jelölni az egyszerűsített jelentésre vonatkozó jelölőnégyzetet és ezt követően a nyomtatvány betétlapjainak bizonyos elemei rózsaszínre változnak, amelyeket értelem szerűen ki kell tölteni, ezen kívül még az engedélyköteles tevékenység helyének a műszaki védelemét kell ismertetni.

Adminisztrációs teher csökkentése vagy mégsem?

2017.01.31

Sajnos egy decemberi jogszabálymódosítás következtében kibővült a légszennyezés mértéke (LM) éves bevallásra kötelezett környezethasználók köre: eddig un. küszöbérték alatti kibocsátások esetében nem volt kötelező éves LM bevallást benyújtani, elegendő volt egy tájékoztató levelet beküldeni erről a tényről a környezetvédelmi hatósághoz, de még ez sem volt igazából kötelező jellegű, viszont idén januártól nullás bevallást kell benyújtani kötelezően a 2016. évtől. Az LM borítólapot kell kitölteni és a küszöbérték alatti kibocsátás tényét a borítólap alsó blokkjában be kell jelölni. A bevallás elmulasztását 300.000 Ft levegővédelmi bírsággal súlytja a hatóság, az adatszolgáltatási határidő március 31.

Létesítmény rendeletben előírt határidők lejárnak

2016-09-28

Szeptember végén lejár a létesítmény rendeletben megadott határidő a meglévő munkahelyi gyűjtőhelyek kijelölésére ill. az üzemi gyűjtőhelyek kialakítására vonatkozóan. A munkahelyi gyűjtőhelyeket a többi munkahelytől elkerítetten (vagy vonal felfestésével elhatárolva) kell kialakítani ill. jelölni szükséges (több munkahelyi gyűjtőhely esetén a jelölőtáblát sorszámmal is el kell látni). Üzemi gyűjtőhelyek esetében új elem, hogy telefont kell kihelyezni ill. az üzemi gyűjtőhely felíratú tábla mellé még egy táblát ki kell helyezni veszélyes hulladékok gyűjése esetében, amely a veszélyre figyelmeztet.

Kukazsák nem termékdíj köteles termék

2016-09-27

Egy régi dilemára pontott tett a jogalkotó: a környezetvédelmi termékdíj törvény módosító törvényjavaslatában pontosításra kerül, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsák nem csomagolószer, azaz nem termékdíj köteles termék.

A kis gépjármű bontók végre fellélegezhetnek

2016-09-15

Megjelent a Roncsautó rendelet módosításának jogszabály tervezete: az a bontó köteles környezetirányítási rendszert kiépíteni és tanúsíttatni, amely aprítógéppel történő előkezlést végez; továbbá amely bontó a hulladék gépjármű alkatrészekre történő szétszedést végez, annál akkor kell a KIR-t kiépíteni, amennyiben az gazdaságilag megvalósítható.

Közeleg a 2015. évi LM éves benyújtás határideje

2016-03-04

A bevallás elkészítéséhez vállaljuk a pontforrás emissziómérés elvégzését, szükség esetében a pontforrás működési engedély kérelem összeállítását is. A légszennyezé mértéke éves adatszolgáltatás benyújtásának határideje 2016. március 31. Garantáljuk, hogy  környezetvédelmi szakember vagy bonyolultabb technológia esetekben környezetvédelmi szakértő kolléga készíti el ügyfeleink bevallását, amelyért maximális mértékű szakmai felelőséget vállalunk!

Zajvédelmi monitoring rendszer kiépítése

2016-02-01

A 91/2015.(XII.23.) FM rendelet módosította a meglévő zaj-és rezgésvédelmi jogszabályokat, főbb változások a nemzetközi licencel rendelkező versenypályákat érintik:

  • meglévő versenypályák esetében 2017. december 31-ig kell kiépíteni a zajmérési monitoring rendszert
  • a monitoring rendszert a versenypája üzemeltetője köteles lesz minden nap 8.00h-22.00h között üzemeltetni
  • a nemzetközi licencel rendelkező versenypálya üemeltetője köteles éves adatszolgáltatást benyújtani a tárgyévi zajkibocsátásáról a tárgyévet követő év március 31-ig

Kötelező környezetirányítási rendszer gépjármű bontóknál

2016-01-01

Módosításra került a Roncsautó rendelet, a 369/2014.(XII.30.) Korm rendelet 13.§ egy (9) bekezdéssel egészült ki, amely 2017. január 01. lép hatályba. A bontó ill. a roncsautó szárazra fektetését követően a bontásból kinyert hulladék kezelését végző hazdálkodó szervezet EMAS rendszert vagy KIR rendszert vezet be és elvégezteti akkreditált szervezettel a tanúsítattását ill. hitelesírését. Fontos kritérium, hogy a rendelet nem tesz különbséget az előkezelést végző bontó ill. a hasznosítást végző bontó vállkozások között, mindegyiknek kötelező jellegű lesz az EMAS vagy a KIR kiépítése.

Levegőtisztaság-védelem: változások a bevallásban, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésében


2015-11-19

A 295/2015. (X.08.) Korm rendelet komolyan módosította a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendeletet, az alábbiakra célszerű odafigyelni:

Hulladéklerakók ellenőrzése

2015-11-17

Sajnos újból felmerülő probléma, hogy a környezetvédelmi hatóságok előszeretettel ellenőrzik a hulladéklerakókat.