szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Hírek

Jogszabály változások

2015-11-04

Jogszabály változások történtek a hulladék bevallás ill. hulladék nyilvántartás területén.

Az új változásokról teljeskörű információt talál tudástárunkban. Kattintson:

 

Közeleg a 2016. évi önellenőrzési időpontok bejelentésének határideje

2015-10-22

A 2016. évre vonatkozó szennyvíz önellenőrzési időpontok bejelentését 2015. november 30-ig kell bejelenteni az ÖVB nyomtatványon a telephely szerint illetékes vízügyi hatósághoz, továbbá közcsatornába történő bevezetés esetében a csatornázási művekhez.

Közeleg az önellenőrzési tev benyújtásának időpontja

2016-10-22

A 2016-2020. évre elkészített önellenőrzési terv benyújtásának határideje 2015. október 31.

Új veszélyes hulladékos kormányrendelet

2015-08-16

Hatályba lépett a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályaról szóló 225/2015.(VIII.07.) Korm rendelet. A 98/2001.(VI.15.) Korm rendelet szerinti régi K és SZ kísérőjegyek 2016 május közepéig használhatók, ezt követően már csak ezen új rendelet szerinti szállítási lap: SZ-lap és a gyűjtőjárat szállítási lap: Gy-lap.

Minősítési engedély

2015-07-01

Hatályba lépett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény idei módosítása. A Főfelügyelőség ill. az OKIR honlapjára felkerült a közszolgáltatók minősítési engedélykérelmének benyújtásához szükséges formanyomtatvány. 2016-tól a közszolgáltatói engedélyt ill. a minősítő okiratot az un. minősítési engedély váltja fel.

Kibocsátási pont KTJ érvényességi vizsgálat

2015-04-01

A 2014. évi VÉL adatszolgáltatásokat az OKIR automatikus ellenőrző rendszere visszadobja kp-KTJ érvénnyesség ellenőrzése miatt. A KAR adatlapon 2014.01.01 érvényességi időpnttal kell megkérni az egyedi környezetvédelmi azonosítókat.

Változás a Vízminőség-védelmi Éves bejelentő Lapban

2015-03-01

Megváltozott a Vízminőség-védelmi Éves bejelentő Lap (VÉL) kitöltésének tematikája.

Fontos változások 2015-ben a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban

2015-02-20

Az 517/2014/EU számú új F-gáz direktíva 2014. május 20-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rendelet 2015. január 1-től hatályon kívül helyezte a 842/2006/EK rendeletet. Az uniós direktívát „A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 14/2015.(II.10.) Korm rendelet iktatta a magyar jogrendbe.

Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséről

2015-02-01

Januárban hatályba lépett Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséről: 385/2014-(XII.31.) több új elemet ró az ingatlanhasználóra.

Új roncsautó rendelet, szigorúbb nyilvántartással

2015-01-01

Az új 369/2014.(XII.30.) Korm rendelet szigorúbb nyilvántartási kötelezettséget ír elő a bontók számára, a gépjárműroncsokból kibontott és újrahasználatra előkészített alkatrészekről is naprakész nyilvántartást kell vezetnie a bontónak januártól!