szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Fontos változások 2015-ben a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban

2015-02-20

Az 517/2014/EU számú új F-gáz direktíva 2014. május 20-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rendelet 2015. január 1-től hatályon kívül helyezte a 842/2006/EK rendeletet. Az uniós direktívát „A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 14/2015.(II.10.) Korm rendelet iktatta a magyar jogrendbe.

2015. január 1-jén érvénybe lép a HCFC-k teljes betiltása. Ettől az időponttól az újrahasznosított vagy regenerált R-22 felhasználása is betiltásra került. Az ezzel a hűtőközeggel működő berendezések továbbra is üzemeltethetők ezzen klímagázzal, mindaddig amíg semmilyen olyan beavatkozás nem történik, amely hűtőközeg rátöltését tenné szükségessé. Az esetleges karbantartáshoz szükséges gázmennyiségek már nem lesznek vásárolhatóak. Szivárgás esetén a töltetet le kell fejteni és halon bankban ártalmatlanítani kell, a berendezést környezetbarát klímagázzal szabad csak újratöltetni.

 

A HLH Monitoring kezelőfelületét a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság veszi át. A hűtőközeg nyilvántartását minden üzemeltetőnek felül kell vizsgálnia, mivel 2016. január 01-től változni fog a szivárgásvizsgálatra köteles hűtőkörök követelmény rendszere. Az eddigi szokásos és egységes 3 kg feltöltési térfogat helyett az új szabályozás 5 t CO2 egyenértékhez köti a küszöbértéket. A HKVSZ ill. a hatóság honlapján meg lehet nézni az adott klímagáz un. GWP (globális felmelegedési potenciál) értékét és ezzel az értékkel kell elosztani az 5000 kg CO2 küszöbértéket és így megkapjuk, hogy mennyi kg feltöltési küszöbérték az a limit, amelytől az adott hűtőkörünk szivárgásvizsgálathoz kötött. Pl. R410A típusú klímagáz GWP értéke 2088, ezzel elosztva az 5000-et 2,4 kg feltöltési térfogatot kapunk.

 

Azaz amennyiben a telephelyen van olyan klímaberendezésünk, amelynek hűtőkörében 2,4 kg-ot meghaladja a klímagáz mennyisége, de nem éri el a 3 kg mennyiséget, akkor a 2016. évtől ezen berendezésünk szivárgásvizsgálat köteles lesz, holott ezidáig nem kellett foglalkoznunk ezzel!

 

Vissza a Hírek listájához