szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Hulladék bevallás

Termelői, kezelői adatszolgáltatások:

 

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatást, bevallást a 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és a törvény végrehajtására kiadott 309/2014.(XII.11.) Korm rendelet írja elő a hulladéktermelőknek, hulladék kezelőknek, kereskedőknek, előkezelőknek, gyűjtőknek.

 

A hulladéktermelőnek a keletkezett hulladékairól bevallást kell készítenie és azt be kell nyújtania a telephely szerint illetékes kormányhivatal felé elektronikusan, amennyiben, a telephelyén a tárgyévben keletkezett hulladék összes mennyisége

 

  • a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  • b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy
  • c) építési bontási hulladék (sitt) esetén az 5000 kg-ot
  • meghaladja.

 

A hulladékkereskedőnek, hasznosítónak, előkezelőnek, gyűjtőnek rendszeres adatszolgáltatást kell teljesítenie (függetlenül a kezelésre átvett hulladékok mennyiségétől). Az év közben a hatóságtól új hulladékgazdálkodási engedélyt megkapó engedélyes, köteles ez engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Hulladék Információs Rendszerbe (E-HIR) elektronikusan bejelentkezni és az engedélyének jogerőre emelkedésének napjától a tárgyév utolsó napjáig (december 31.) a rá vonatkozó un. felügyeleti díj időarányos részét megfizetni.

 

A hulladéktermelő a fent említett hulladék limit túllépését követő 15 napon belül szintén köteles a tárgyévre vonatkozóan a Hulladék Információs Rendszerbe bejelentkezni elektronikusan az E-HIR HIR-KÖT kitöltött űrlap beküldésével.

 

Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségben ill. a termelő, kezelő, kereskedő, gyűjtő adataiban bármilyen változás történik, szintén 15 napon belül un. változás bejelentést kell tennie az adatszolgáltatónak. Fontos megjegyezni, hogy egyes adatok pl. a termelő telephelyének utcanév változása miatti változás bejelentést pl. a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben KAR(V) változás bejelentéssel kell kezdeményezni.

 

Az előkezelő, kereskedő és hulladékkezelő nem veszélyes hulladékok átvétele, kezelése esetében a tárgyévet követő év március 01-ig szolgáltat elektronikusan adatot az EHIR HIR-EV nyomtatványon a telephely szerint területileg illetékes kormányhivatal részére.

 

Veszélyes hulladék átvétele esetében az átvevő a tárgynegyedévben kezelésre, begyűjtésre, kereskedelemre átvett veszélyes hulladékról a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig szolgáltat adatot a hatóságnak elektronikusan az EHIR HIR-NÉV nyomtatványon.

 

Fontos megjegyezni, hogy az EWC 20 03 01 települési hulladékról az adatszolgáltatást a helyi közszolgáltató teljesíti, így ezt a hulladéktípust nem kell beletenni a termelői hulladékbevallásba, logikus módon ezzel kapcsolatban az ingatlanhasználót semmilyen nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli!

 

Továbbá szintén nem kell adatot szolgáltatni az EWC 20 03 04 kódszámú szippantott szennyvízről, mivel ez kikerült a Ht. hatálya alól, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet alapján a közszolgáltatót (szippantós vállalkozást) terheli.

 

Gyártói adatszolgáltatások:

 

Speciális adatszolgáltatási típus, amely a gyártókra vonatkozik (olyan vállalkozásokra, amelyek Magyarországon csomagolószert, elektromos berendezést, akkumulátort, személygépkocsit gyártanak/importálnak/szereznek be Közösségen belül és értékesítenek idehaza).

 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben előírt gyártói adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felé kell teljesítenie a kötelezettnek a tárgyévet követő év január 31- ig (jelenleg papír alapú bizonylaton).

Fontos megjegyezni, hogy azon kötelezettek, akik az általános szabályok szerint teljesítik a termékdíj-kötelezettségüket az OKTF NHI-n keresztül, azok sem mentesülnek ezen bevallás benyújtása alól (kizárólag csak az un. csekély mennyiségű csomagolószert forgalomba hozó kötelezettek).

 

Az e-hulladékokkal, roncsautókkal, akkumulátorokkal, elemekkel kapcsolatos gyártói adatszolgáltatásokat szinén a Főfelügyelőség felé kell teljesíteni elektronikusan.

 

Melléktermékkel kapcsolatos adatszolgáltatások:

 

A melléktermék felügyelete szerinti illetékes hatóság felé egyes esetekben szintén bevallást kell tenni, mivel ezek az anyagok kikerültek a hulladékgazdálkodási körből és már melléktermékként és nem hulladékként funkcionálnak. Ilyen speciális eset lehet pl. az állattenyésztésekben keletkező állathulla, amelyre a melléktermék adatszolgáltatást a NÉBIH honlapján levő kezelőfelületen keresztül kell megtenni elektronikusan a tárgyévet követő év március 01-ig.