szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

A termékdíj-törvény várható változásai

2011-06-01

A T-3387/2011. számú új termékdíj törvény-tervezet jelenleg véleményezés alatt áll a Parlamentben, a változások csak 2011. év őszén ill. a 2012. évtől lépnek életbe:

hir16.jpg

  • megszűnik a koordináló szervezetek által nyújtott termékdíj mentesség rendszere, 100%-os díjfizetési kötelezettség lép életbe, felszámolják vagy beolvasztják valószínűleg a meglévő koordináló szervezeteket is, amelyek helyett az Országos Hulladékkezelési Ügynökség veszi majd át a hasznosítási feladatokat a kötelezettektől, a befizetett termékdíj ellenében,
  • egyéni mentességi engedélyek kiadása is megszűnik, helyette un. csökkentett díjtétellel történő termékdíj fizetéssel élhet a kötelezett, amennyiben egyénileg teljesíti a termékdíj köteles termékből keletkező hulladék visszagyűjtését, anyagában való hasznosítását. Ezt saját magának kell elvégeznie, megszűnik a bérhasznosíttatás rendszere,
  • csak a számlán történő átvállalás ill. a kötelezett vevőinek visszaigénylése esetében lesz kötelező a termékdíj összegének szöveges feltüntetése a számlán,
  • átvállalás esetében sem az eredeti kötelezett, sem az átvállaló nem lehet un. egyéni hulladékkezelést végző,
  • „csekély”-, továbbá „kis mennyiségű csomagolást forgalmazó kötelezet”-tel kibővül a termékdíj átalányi kör,
  • az ingyenes KÜJ szám, VPID szám váltja fel a GLN azonosító számot.

 

Vissza a hírek listájához