szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Melléktermék tájékoztató

2013-06-30

A mai napon lejár a 2012. évi CLXXXV. törvény 90.§(1) előírt melléktermék tájékoztatási kötelezettség határideje.

 

hir23.jpgAzon vállalkozásoknak, amelyek nem tették meg a bejelentést célszerű pótolniuk, mivel a Ht. 86.§(1)c) alapján hulladékgazdálkodási bírságot kell fizetniük azon cégeknek, amelyek a bejelentést nem teszik meg a telephely szerint illetékes zöldhatóság felé.

 

 

 


A melléktermék definícióját a Ht 8.§ tartalmazza:

„Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek lehet tekinteni:

  • további felhasználása biztosított,
  • előállítását követően – a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül – közvetlenül felhasználható,
    az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő,
  • a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és
  • további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak.”


A bejelentésnek nincsen igazgatási szolgáltatási díjtétele és formanyomtatvány sincs hozzá.

Fontos kritérium, hogy csak az az anyag minősül mellékterméknek, amelyre a fenti a)-e) kritérium együttesen teljesül, pl. nem lehet melléktermék a lámpagyár TMK műhelyében keletkező esztergaforgács, mivel a forgács nem a világítóeszköz gyártásból származik, hanem az üzemfenntartást segítő karbantartásból.

A környezetvédelmi felügyelőség a Ht.64.§(2) alapján a melléktermék 8.§ szerinti megfelelőségéről a termelőtől dokumentációt kérhet be indokolt esetben. A dokumentáció elbírálása a 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 33.2 sora szerint 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjhoz kötött.

 

Vissza a hírek listájához