szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Környezetterhelési díj

Környezetterhelési díj

 

A környezetterhelési díj egy olyan szabályozó, ösztönző adó, amely elősegíti a környezetbe való kibocsátások csökkentését. Az adó alanya a környezethasználatot végző kibocsátó.

Környezetterhelési díj elemei

 

Környezetterhelési díjon belül megkülönböztetünk levegőterhelési, vízterhelési és talajterhelési díjat.

Levegőterhelési díj

 

Levegőterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki, amely pontforrást létesít ill. üzemeltet. Pontforrásnak minősül az a helyhez kötött levegőterhelést okozó forrás, amelynek kibocsátása (emissziója) egyértelműen meghatározható méréssel vagy műszaki szakértői számítással.

 

Fontos kritérium, hogy levegőterhelési díjat pl. a diffúz források ill. VOC diffúz források esetében nem kell fizetni (kivétel ez alól a VOC véggáz utóégetők kipufogói, mivel ott füstgáz keletkezik), tehát kicsit kilóg a környezetterhelési díjak sorából.

 

Ugyancsak nem vonatkozik a nyilvántartási és bevallási kötelezettség azon helyhez kötött pontforrásokra, amelyek nem bocsátanak ki füstgáz komponenseket és szilárd anyagot (pl. egy gázcső feliratozó tamponnyomó gép elszívó kürtőjét, amely pusztán szerves légszennyező anyagokat bocsát ki (pl toluolt, xilolt) nem kell nyilvántartani, mivel nem bocsát ki füstgáz komponenseket és szilárd anyagokat. Az ilyen pontforrások mentességi igazolása az adóhatóság számára akkreditált emisszió mérési jegyzőkönyvvel történik.

Levegőterhelési díj bevallása

A levegőterhelési díjat a NAV felé elektronikusan a 1n50-es nyomtatványon kell bevallani. Megkülönböztetünk negyedéves díjelőleg bevallásokat, amelyeket a tárgyhónap utolsó napjáig kell bevallani az adóhatóság felé ill. ez a nap az adóelőleg befizetésének határideje is.

 

Folyamatos emisszió mérőműszerrel felszerelt pontforrások esetében a tényleges negyedéves emisszió után kell megfizetni a környezetterhelési díjelőleget (pl. hulladékégető mű kéménye). Egyéb pontforrások estében pedig az előző évi környezetterhelési díjat kell elosztani négy egyenlő részre és bevallani ill. megfizetni. A 4 db negyedéves díjelőleg bevallások után a tárgyév tényleges emissziója alapján egy un. éves záró bevallást kell benyújtani a NAV-hoz a tárgyévet követő év március 31-ig, amelyben figyelembe kell venni a befizetett környezetterhelési díjelőlegek mértékét.

 

Ügyfeleinknek komplex szolgáltatást nyújtunk és levesszük a vállukról a környezetterhelési díjjal kapcsolatos időrabló terhet. A tárgynegyedév végéig elkészítjük a környezetterhelési díjnyilvántartásokat és a bevallásokat és riporttáljuk elektronikusan a főkönyvelő részére. A főkönyvelő kollégának csak az ANYK nyomtatványkitöltő mentés nevű alkönyvtárába kell lementenie az általun elkészített bevallást és ezt követően az állomány megnyitható és megjelölhető elektronikus beküldésre.

 

"Számos NAV ellenőrzést túlélt" díjnyilvántartó táblázatunk:

 

Levegő terhelő

anyag

megnevezés

Pontforrás sorszáma

Tömeg-áram

[kg/h]

Üzemidő

[h/név]

Kibo-csátás

[kg/név]

Díjtétel

[Ft/kg]

Levegő

terhelési

díjelőleg [Ft/név]

Díjked-

vezmény

[%]

Fizetendő

díjelőleg

[Ft/név]

 

Nitrogén-oxid

P1

0,00909 kg/h

2160 h

19,63 kg

 

120 Ft/kg

2356

 

 

--

2356

P2

0,00909 kg/h

240 h

2,18 kg

261,7

262

Szilárd anyag

P4

0,037252 kg/h

1500 h

55,878 kg

 

30 Ft/kg

1676

1676

Kén-oxidok

P12

0,001635 kg/h

1175 h

1,92 kg

50 Ft/kg

96

-

96

Nitrogén-oxidok

P12

0,001373 kg/h

1175 h

1,61 kg

120 Ft/kg

193,6

-

194

Szilárd anyag

P12

0,000412 kg/h

1175 h

0,48 kg

30 Ft/kg

14,5

-

14

Kén-oxidok

P13

0,00334 kg/h

1175 h

3,92 kg

50 Ft/kg

196,2

-

196

Nitrogén-oxidok

P13

0,002806 kg/h

1175 h

3,30 kg

120 Ft/kg

395,6

-

396

Szilárd anyag

P13

0,001082 kg/h

1175 h

1,27 kg

30 Ft/kg

38,14

-

38

 

összesen:

5.228 Ft/név

kerekítve:

5.000 Ft/név

Vízterhelési díj

 

Környezetterhelési díj egyik típusa a vízterhelési díj. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség terheli a csatornamű szolgáltatót, továbbá azt a vízjogi engedélyes kibocsátót aki, amely közvetlen bevezetést végez a felszíni vizekbe. Fontos megjegyezni, hogy telephelyi szennyvíz tisztító üzemeltetése esetében, amennyiben a megtisztított szennyvíz közcsatornába kerül és nem élővíz befogadóba, nem keletkezik a kibocsátónak környezetterhelési díj fizetési kötelezettsége, mivel a csatornamű szolgáltató a vízterhelési díjat áthárítja és beépíti a szennyvízszámlába.

Talajterhelési díj

 

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki, amely a rendelkezésre álló közcsatorna esetében sem hajlandó rákötni a közcsatornára az ingatlanon zárt szennyvíztárolóban gyűjti a keletkező szennyvizét.