szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

 • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

 • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Környezetvédelmi megbízott

Környezetvédelmi megbízott

 

A környezetvédelmi megbízott kötelező alkalmazását, foglalkoztatását a környezetvédelmi törvény és a 96/1996.(VII.04.) Korm rendelet ill. mellélete írja elő. A rendelet mellékletében nem szereplő környezethasználatok (pl. pékség, autószerelő műhely, stb.) esetében nem kötelező alkalmazni megbízottat, (de célszerű az egyre szigorodó és átláthatatlan környezetvédelmi jogi szabályozás nyomon követése érdekében).

 

Több telephellyel rendelkező környezethasználó egy környezetvédelmi megbízottal is megoldhatja a feladatot. A környezetvédelmi megbízottal a környezethasználónak munkaszerződéses vagy megbízásos szerződéses jogviszonyban kell állnia.

 

A szerződésben rögzíteni kell a környezetvédelmi megbízott és a környezethasználó jogait, kötelezettségeit. A környezetvédelmi megbízott munkavégzése során köteles felhívni a környezethasználó figyelmét arra, ha az adott beruházás ill. működő technológia estlegesen milyen környezeti érdeket vagy jogszabályokat sért.

 

A rendelet mellékletének A oszlopában levő tevékenységek esetében mindig szakirányú felsőfokú vagy államilag elismert felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, a B oszlopban meghatározott esetekben elegendő középfokú szakirányú végzettségű környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

 

Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozással, szakcéggel mint jogi személlyel is megkötheti a feladat ellátására a környezethasználó a megbízotti szerződést, de ez esetben célszerű rögzíteni a környezetvédelmi iroda által kirendelt környezetvédelmi szaktevékenységet ellátó természetes személy (megbízott) kilétét és végzettségét az esetleges későbbi problémák megelőzése céljából.

 

A környezetvédelmi megbízott feladatai (a teljesség igénye nélkül):

 • telephelyi környezetvédelmi szempontú ellenőrzések, bejárások elvégzése
 • az előzetesen feltárt hiányosságok visszaellenőrzése
 • javaslat tétel a probléma, szabálytalanság megszüntetésre, figyelemmel, tekintettel a környezethasználó anyagi terhelhetőségére
 • hulladék nyilvántartások vezetésének ellenőrzése analitikai mintavételi eljárással
 • üzemnapló (pontforrás, szennyvizes, stb.) vezetésének ellenőrzése
 • környezetvédelmi mérések, felülvizsgálatok elvégzéséhez akkreditált laboroktól ill. környezetvédelmi mérnökirodáktól árajánlatok bekérése
 • kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal
 • környezetirányítási rendszer megléte esetében a környezeti tényezők hatáselemzésének elvégzése, jogszabály lista frissítése
 • engedélykérelmek elkészítése (pl. pontforrás működési, szennyvíz kibocsátási, zajkibocsátási határérték kérelem, stb.)
 • környezetterhelési díjnyilvántartó táblázatok és bevallások elkészítése
 • környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások, bejelentésék elkészítése
 • melléktermék keletkezéséről tájékoztatási dokumentáció elkészítse
 • alapjellemzési dokumentációk elkészítése a lerakással ártalmatlanított hulladékokhoz
 • monitoring adatszolgáltatások elkészítése (figyelő kutak, feltáró fúrások)
 • nyomonkövetési terv elkészítése üvegházhatású gázt kibocsátó létesítmények esetében

 

Fontos megjegyezni, hogy a környezetvédelmi megbízott nem azonos a környezetvédelmi termékdíj képviselővel, mivel az utóbbira nem a környezetvédelmi, hanem a termékdíj törvény vonatkozik.

Amennyiben a kötelezett termékdíj kötelezettségével kapcsolatos ügyeinek intézését külsős szakértőre bízza akkor a kötelezettet csak az Art. szerinti állandó meghatalmazással és jogosultsággal rendelkező képviselő képviselheti.