szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Galgamenti Voc Info

 

A Galgamenti VOC Info Bt. fő feladata, hogy megbízóit mentesítse a speciális környezetvédelmi szakemberek (pl. környezetvédelmi megbízott, környezetvédelmi szakügyintéző) főállásban történő foglalkoztatásának terhe alól.

Gazdasági társaságunk kizárólagos profilja a környezetvédelmi szakügyintézés. Vállalkozásunk egy fő bejegyzett hulladékgazdálkodási- és levegőtisztaság védelmi szakértőt, illetve környezetvédelmi asszisztenst is foglalkoztat a speciális szakértői és környezetvédelmi feladatok szakellátása érdekében.

Biztonságtechnikai szolgáltatással (pl. munka- és tűzvédelemmel) nem foglalkozunk, mivel sajnos az a rossz tapasztalatunk, hogy az üzembiztonság-technikai szolgáltatók többsége, különösen, most a gazdasági válságban, „előszeretettel felvállal mindent”, hogy a profitkiesését pótolja és így „egy kézben” tartsa ügyfelei biztonságtechnikáját, egy relatív alacsony átalánydíj ellenében. Ennek következtében viszont a környezetvédelmi teendők ellátására már nem marad annyi pénz, hogy abból finanszírozni tudjanak egy környezetvédelmi szakértőt, ezért az ügyfél környezetvédelemmel kapcsolatos teendőit áthárítják a munkavédelmi technikus vagy a tűzvédelmi előadó munkatársakra, amely egy idő után (főleg egy környezetvédelmi hatósági ellenőrzéskor) probléma forrása lehet.

Valljuk, hogy a környezetvédelmi feladatok ellátása speciális szakemberek feladata! Ha Ön is így gondolja tekintse meg szolgáltatásainka és kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

 

Távszolgáltatás

A hulladék nyilvántartás vezetését ill. a környezetvédelmi bevallások elkészítését távszolgáltatásos ellátással is biztosítjuk ügyfeleink számára, melynek előnye az alábbiakban foglalható össze:

 

Környezetvédelmi távszolgáltatás

Környezeti alapnyilvántartás (KAR)

Környezetvédelmi alapnyilvántartó rendszerbe (KAR) történő bejelentési dokumentációk elkészítése (KÜJ, KTJ számok megkérése).

 

Környezeti alapnyilvántartás kapcsán nyújtott szolgáltatások

Átalánydíjas környezetvédelem

Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányosságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése. Hulladék nyilvántartás kiépítése, elkészítése, igény szerint vezetése.

 

Átalánydíjas környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek

Hatósági engedélyezés, tervdokumentációk

Környezetvédelmi munkarész elkészítése telepengedélyezési dokumentációhoz. Környezetvédelmi hatóság által előírt hiánypótlások kidolgozása.

 

Szolgáltatók tevékenysége a hatósági engedélyezés és tervdokumentációkról

E-PRTR (Európai Szennyező anyag- kibocsátási és szállítási nyilvántartás)

E-PRTR irányelv hatálya alá tartozó kibocsátók adatszolgáltatásának összeállítása.

 

E-PRTR kapcsolatos szolgáltató

Ózonvédelem

Szabályozott anyaggal tevékenységet végzők kis-LAL ill. kis-LM adatszolgáltatási kötelezettségének elkészítése.

 

Szolgáltatói tevékenység az Ózonvédelemmel kapcsolatban

Zaj és rezgés- védelem

Akkreditált környezeti zajemisszió mérések elvégzése.

 

Zaj és rezgés - védelmi szolgáltatók tevékenysége

Felszín alatti víz és földtani közeg- védelem

FAVI ENG adatlapok kitöltése a telephely engedélyköteles tevékenységeire (szennyező anyag elhelyezése, bevezetése). FAVI ENG_ÉJ éves jelentés elkészítése a telephely engedélyköteles tevékenységeire.

Felszín alatti víz és földtani közeg- védelmi szolgáltatók

Vízgazdálkodás

Vízforgalmi diagram elkészítése vízjogi engedélyezési tervdokumentációhoz. Vízkészlet járulék (VKJ) bevallás elkészítése üzemi nagyfogyasztóknak.

Vízgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatók tevékenysége

Környezetvédelmi termékdíj

Kezelést koordináló szervezethez történő csatlakozás előkészítése (hasznosítási megállapodás, termékdíj átvállalási szerződés).

 

Leírás a környezetvédelmi termékdíjjal foglalkozókról

Hulladékgazdálkodás

Hulladék Információs Rendszerbe (HIR) történő bejelentési dokumentáció összeállítása, változások esetén változás bejelentések elkészítése. Hulladék nyilvántartás kiépítése, igény szerint vezetése. A nyilvántartáshoz igény szerint számítógépes szoftver biztosítása, telepítése inicializálása, input adatok feltöltése.

 

Hulladékgazdálkodással foglalkozó szolgáltatók

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi alap LAL(A), és változás bejelentések LAL(V) elkészítése a megbízó telephelyén levő helyhezkötött légszennyező forrásokra, légkibocsátási határérték kérelem megkérése a környezetvédelmi hatóságtól.

 

Szolgáltatók tevékenysége melyek a levegőtisztaság - védelmével foglalkoznak