szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Távszolgáltatás

 

A hulladék nyilvántartás vezetését ill. a környezetvédelmi bevallások elkészítését távszolgáltatásos ellátással is biztosítjuk ügyfeleink számára, melynek előnye az alábbiakban foglalható össze:

Tapasztalatunk, hogy a gazdasági társaságok több telephellyel rendelkeznek, így kénytelenek minden telephely környezetvédelmi teendőit külön-külön környezetvédelmi megbízottal biztosítani, amely áttekinthetetlenséget és többletköltséget eredményezhet. A távszolgáltatást elsősorban garázsipari, vendéglátói és egyéb olyan mikro vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek tevékenysége kismértékű környezetveszélyeztetéssel (kockázattal) jár, de fontos szempont a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés: hulladék nyilvántartás vezetése és az éves adatszolgáltatások elkészítése.
 
Az általunk ajánlott internetes távszolgáltatás a fentiekben vázolt problémát igyekszik megoldani.

A rendszer üzemeltetésének előnye, hogy egy-egy gazdasági társaság esetében egy kézben összpontosul a szaktevékenység operatív irányítása, ellenőrzése. Ennek köszönhetően a vállalkozások egységes szemlélet alapján építhetik fel saját hulladékgazdálkodási struktúrájukat.

Az alapbejelentések elkészítését követően távfelügyeleti rendszerben, alkalmankénti helyszíni bejárással lehet felügyelni a tevékenységet. Az általunk ajánlott távszolgáltatás előnye, hogy elektronikus üzenetben vagy telefonon azonnal meg tudjuk válaszolni a felmerülő problémákat, és segítséget tudunk nyújtani a hatályos környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabálytárunk alapján.

A mai korszerű eszközök alkalmazásával (számítógép, mobiltelefon, internetes kapcsolat, digitális fényképezőgép) a megrendelő azonnali tájékoztatást és megfelelő szemléltetést adhat a bekövetkezett haváriáról, vagy a felmerülő problémákról, amelyre helyszíni szemrevételezés nélkül is tudunk reagálni, illetve az elsődleges tanácsokat megadni.

A leendő megrendelő egyszerűen át tudja tekinteni, hogy az általa végzett tevékenység milyen környezetvédelmi követelmények betartásával végezhető.

 

Kérje ajánlatunkat